REMISS 
Revidering av jaktprovsregler för Spaniel

Utdrag ur remissens inledning:
"Remiss gällande förslag till förändring i jaktprovsbestämmelser för spaniel låsningsperioden 2022-2026

SSRKs huvudstyrelse genom spanieljaktkommittén har arbetat fram ett förslag till förändringar i jaktprovsbestämmelser för spaniel. Efter den genomgripande förändringen i bestämmelserna som gjordes 2012 anser vi att det inte finns behov av några radikala förändringar. De förslag till förändring som förmedlas här har diskuterats på funktionärsträffen spaniel i april 2018, därefter skapades en regelrevideringsgrupp där Peter Lanning för Springerklubben, Ulf Westlund som jaktprovsdomare spaniel och Birgitta Elofsson sammankallande ingått."


Vi önskar nu dina åsikter kring revideringen senast den 9 oktober.


 

Åsikter