REMISS 
Revidering av jaktprovsregler för TOLLING

Ta del av föreslagen regelrevidering för Jaktprov Tolling 2022-2026!
Styrelsen sammanställer medlemmarnas åsikter och vill ha dina synpunkter senast 28 feb 2019.


 

Åsikter