Retrieverjakt prov, B-prov

Under denna sida kan du hitta annonsering inför avdelningens kommande retriever B-prov.

Tycker du att det pratas i termer som du har svårt att följa med i eller behöver du en uppfräschning? Läs gärna igenom den här ordlistan. 
 

FUnktionärer b-prov retriever:
Samarbete med ssrk västernorrland fr o m 1 juli 2018

·      Provledare och kommissarier vid respektive avdelnings officiella B-prov (retriever) ges förtur vid anmälan till sådant prov i båda avdelningarna.
·      Funktionärsprov/särskilt prov B-prov retriever är öppet för funktionärer i båda avdelningarna, oavsett i vilken av avdelningarna tjänstgöringen har skett. De startande hjälps vid behov åt att vara funktionärer åt varandra.    

I övrigt gäller SSRK:s regler beträffande förtur, t ex att tjänstgöring ska ha skett inom de senaste 12 mån vid planerad start.
 
Bägge avdelningar har ett begränsat antal prov under året, där det funnits få eller inga möjligheter till förtur efter tjänstgöring. Vi hoppas att detta samarbete ska skapa mervärde och underlätta både tjänstgöring och start på B-prov retriever för våra medlemmar! 
 
//Styrelserna i SSRK JH och SSRK Västernorrland

Funktionärsprov, Stugun 4 aug 2018

Funktionärsprov 4 aug nu öppet för anmälan.
OBS begränsat prov.
Jaktprovsfunktionärer (SSRK J/H samt Västernorrland) har förtur enl ssrk:s regler - i mån av plats även för alla andra.Ta chansen att starta på "hemmaplan" i ett mindre evenemang!

Klasser: Nkl samt Ökl.
Domare: Anders Hallgren

Provledare: Henrik Guldhammer
Kommissarie: Jane Stjernlöf Guldhammer
Upplysningar: Henrik Guldhammer guldhammer@live.se   mob 070-2449370

Sista anmälan: 20 juli. Anmälan via SSRK prov.
http://sbktavling.se/competitions/26967
 

Dubbeljaktprov, Lit

19 - 20 augusti 2017
Begränsat
prov
 

Klasser: Nkl, Ökl, Ekl

Domare: Heidi Kvan, Andreas Josefsson, Anders Hallgren

Provledare: Eva Törnqvist, Cecilia Malmsten
Kommissarie: Hanna Ouchterlony
sekreterare@ssrk-jh.se

Upplysningar: Lotta Landén jprsekr@ssrk-jh.se

Sista anmälan: 

Anmälan görs via SSRK prov, mer information hittar du till höger -->


Information från kommissarien 10/8
Litsprovet 2017 är nu lottat för alla som väntat med spänning! Observera att det fortfarande kan ske mindre ändringar i startordningen pga startande som även kan komma att jobba som funktionär under provet. PM kommer att skickas ut så snart som möjligt.

Alla klasser förutom NKL den 19/8 (lördag) är fulltaliga. Vi tar emot efteranmälningar till NKL (19/8) i mån av plats (tre platser kvar), så vet ni någon som vill starta så tipsa dem om denna möjlighet. Anmäler sig gör man i så fall till kommissarien Hanna Ouchterlony, sekreterare@ssrk-jh.se 073-827 95 94

Nu ser vi fram emot en toppenfin helg med glada hundar, förare, funktionärer domare och övriga. Varmt välkomna!

http://www.sbktavling.se/competitions/23582

Anmälan!

Anmälan

Anmälan sker via SSRK prov som är det nya gemensamma anmälningssystemet för alla retriever-, spaniel- och tollingprov inom SSRK.

Boende

Lit's camping 0642-102 47