Retrieverjakt prov, B-prov

Under denna sida kan du hitta annonsering inför avdelningens kommande retriever B-prov.

Tycker du att det pratas i termer som du har svårt att följa med i eller behöver du en uppfräschning? Läs gärna igenom den här ordlistan. 
 

FUnktionärer b-prov retriever:
Samarbete med ssrk västernorrland fr o m 1 juli 2018

·      Provledare och kommissarier vid respektive avdelnings officiella B-prov (retriever) ges förtur vid anmälan till sådant prov i båda avdelningarna.
·      Funktionärsprov/särskilt prov B-prov retriever är öppet för funktionärer i båda avdelningarna, oavsett i vilken av avdelningarna tjänstgöringen har skett. De startande hjälps vid behov åt att vara funktionärer åt varandra.    

I övrigt gäller SSRK:s regler beträffande förtur, t ex att tjänstgöring ska ha skett inom de senaste 12 mån vid planerad start.
 
Bägge avdelningar har ett begränsat antal prov under året, där det funnits få eller inga möjligheter till förtur efter tjänstgöring. Vi hoppas att detta samarbete ska skapa mervärde och underlätta både tjänstgöring och start på B-prov retriever för våra medlemmar! 
 
//Styrelserna i SSRK JH och SSRK Västernorrland

Anmälan!

Anmälan

Anmälan sker via SSRK prov som är det nya gemensamma anmälningssystemet för alla retriever-, spaniel- och tollingprov inom SSRK.

Boende