Träningsjaktprov retriever, 20/9 2020

Tid: 20/9  första start ca kl 9.00
Plats: Skallböle, Brunflo
Domare: Jens Andersson
Antal startande: max 12
Klasser: Nkl och Ökl
Sista anmälningsdag: 17/9
Medlemskap i SSRK J/H är ett krav.

Styrelsen har med kort varsel bestämt att genomföra ett träningsprov retriever. Tanken är att det ska vara enkelt att genomföra och att vi alla hjälps åt. Vi följer också gällande riktlinjer mot smittspridning. Följande förutsättningar gäller därför:

OBS att vi i stor utsträckning måste hjälpas åt att vara funktionärer åt varandra under provet!

De som varit funktionärer under någon av klubbens arrangemang under 2019 har förtur framför de som inte varit funktionärer. Både utställning och jaktprov räknas! Antalet startande ekipage är max 12. Vid fler än 12 anmälningar lottas platserna ut. Nkl och Ökl: platser fördelas utifrån procentuell anmälning till respektive klass (vid överanmälan).

VILT: Alla startande tar med tre vilt var. Om någon inte har, eller inte kan skaffa vilt via t ex bekant,  kan klubben i undantagsfall hjälpa till med försäljning (i första hand råka eller and). Vi vill dock att alla respekterar att om man har tillgång till vilt så tar man med sig det. Viltet som avdelningen nu har i frysarna är inköpt till provverksamhet nästa år och vi vet inte vilken mängd vilt SSRK J/H i övrigt kommer att kunna få tag på under hösten.

RIKTLINJER SMITTSKYDD: Pga pandemin måste vi hålla nere antalet deltagare till max 50. Därför är vi funktionärer åt varandra i stor utsträckning under provet. Vi måste denna gång också säga nej till er som vill  komma och vara enbart publik... Det kommer att finnas handsprit och vi håller korrekta avstånd till varandra under samlingar och provmoment. Ta med eget fika! Vi pausar och fikar tillsammans under dagen.

Frågor och anmälningar mailas till sekreterare@ssrk-jh.se. 
Vänligen, ange ditt medlemsnr, vilket vilt du tar med (eller kanske inte har tillgång till något vilt) samt vilket arrangemang du eventuellt varit funktionär på.

Välkommen med din anmälan!