Funktionärer sökes till/inför !

SSRK-Jämtland/Härjedalen har de senaste åren haft den stora turen att få stå för fiket under utställningen i maj, vilket är ett samarbete tillsammans med flera andra specialklubbar.

Detta har genererat fina pengar som vi sedan kunnat arrangera aktiviteter och utbildningar för.

Då det krävs en hel del funktionärer både till förberedelser men också under utställningsdagen så vänder vi oss nu till dig.

  • Har du möjlighet att hjälpa till med förberedelser av fiket? (T.ex. baka, handla, frakta saker till utställningsplatsen m.m.)
  • Har du möjlighet att under dagen arbete i fiket och sälja fika?
  • Har du möjlighet att hjälpa oss att ordna med sponsorer till fiket?
  • Har du någon annan idé på något som du kan hjälpa till med?

Jag kan!

  • Specificera gärna här vad du kan bidra med, alt. om du har någon idé.