Funktionärer sökes till/inför utställningen

Funktionärer sökes inför/under/efter dubbelutställningen den 16-17 november 2019 på Frösö Park Arena.

Vaccinationskontroll och parkeringsvakter

Har du möjlighet att göra kontroller av vaccination eller vara parkeringsvakt under helgen?
Fyll i formuläret här till höger om du kan bidra.

Fiket

Klubben tillhandahåller även fikaförsäljning under utställningen. Vi söker därför efter funktionärer som kan tänka sig att arbeta med fiket både inför/under/efter utställningen.

Fiket genererar fina pengar som vi sedan kan arrangera aktiviteter och utbildningar för.

Då det krävs en hel del funktionärer både till förberedelser men också under utställningsdagen så vänder vi oss nu till dig.

  • Har du möjlighet att hjälpa till med förberedelser av fiket? (T.ex. baka, handla, frakta saker till utställningsplatsen m.m.)
  • Har du möjlighet att under dagen arbete i fiket och sälja fika?
  • Har du möjlighet att hjälpa oss att ordna med sponsorer till fiket?
  • Har du någon annan idé på något som du kan hjälpa till med?

Jag kan!

  • Specificera gärna här vad du kan bidra med, alt. om du har någon bra idé att dela med dig av. Fyll gärna även i om det bara är en dag eller del av dag du kan arbeta.