Styrelsen 2021


Nedan presenteras SSRK - Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2021

Ordinarie ledamöter
Ordförande

Sofie Törner
070-296 11 82

ordforande@ssrk-jh.seVice ordförande
Utbildningsansvarig


Jens Andersson
073-2313058

utbansvarig@ssrk-jh.se
Jaktprovssekreterare spaniel
Bitr.utställningsansvarig


Pia Byström
070-5392323
jprsekrspaniel@ssrk-jh.se


Sekreterare,
Postmottagare

 

Hanna Ouchterlony
073-827 95 94
sekreterare@ssrk-jh.se
 Viltspårsansvarig

Tina Blom
070-286 77 66
viltspar@ssrk-jh.se
 

Kassör

Kristina Öhrling Eising
Rödmyren 125
83294 Orrviken
070-6595837
kassor@ssrk-jh.se


 
Jaktprovssekreterare Retriever
Kontaktperson FB-R


Lotta Landén
070-522 63 84
jprsekr@ssrk-jh.se
 

Suppleanter / Adjungerande


Suppleant 1

Anders Tjernström
073-034 13 58
suppleant1@ssrk-jh.se
 

Suppleant 2

Marie Karlsson
072-5660323
suppleant2@ssrk-jh.se


Utställningsansvarig (adjungerad)

Jenny Persson
076-805 41 22
utstansvarig@ssrk-jh.se
 

Informationsansvarig (adjungerad)
Webbansvarig


Nathalie Eriksson
070-244 94 41
info@ssrk-jh.se

Revisorer / Valberedning

Revisorer

Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

Revisorssuppleanter

Ingela von Sydow
Betty Grut

VAlberedning

Pia Stålberg (sammankallande)
070-351 48 78
valberedning@ssrk-jh.se

Christina Ekholm Lindberg
Christina Eriksson