styrelsen 2017


Nedan presenteras SSRK - Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2017

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Emelie Holten
070-3144583

ordforande@ssrk-jh.se


 Jaktprovssekreterare Retriever

Lotta Landén
070-522 63 84
jprsekr@ssrk-jh.se

 


Viltspårsansvarig

Tina Blom
070-286 77 66
viltspar@ssrk-jh.se
 

Utställningsansvarig

Jenny Persson
073-806 25 76
utstansvarig@ssrk-jh.se
 

Sekreterare, informationsansvarig & postmottagare

Hanna Ouchterlony
073-827 95 94
sekreterare@ssrk-jh.se

 


Bitr. kassör / Medlemsansvarig
 

Jane Stjernlöf Guldhammer
bitr.kassor@ssrk-jh.se

OBS! Vid ekonomiska frågor:
Kontakta Kristina Öhrling Eising

 

Spanielansvarig

Jenny Eliasson 
070-395 43 43
jprsekrspaniel@ssrk-jh.se
 

Suppleanter / Adjungerande

Suppleant 1

Jens Andersson
suppleant1@ssrk-jh.se
 

Utbildningsansvarig

Marie-Louise Danielsson
suppleant2@ssrk-jh.se
 

Kassör (Adjungerad)

Kristina Öhrling Eising

Rödmyren 125
83294 Orrviken
070-6595837
kassor@ssrk-jh.se

Revisorer

Revisorer

Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

Revisorssuppleanter

Ingela von Sydow
Betty Grut

VAlberedning

Pia Stålberg (sammankallande)
070-351 48 78 pia.stalberg@gmail.com

Ulrika Staaf
Christina Eriksson