Styrelsen 2019


Nedan presenteras SSRK - Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2018

Ordinarie ledamöterOrdförande

Jens Andersson
070-264 16 08

ordforande@ssrk-jh.seVice ordförande
Spanielansvarig

Sofie Törner
070-296 11 82
jprsekrspaniel@ssrk-jh.se


Sekreterare,
Informtionsansvarig
Medlemsansvarig
Postmottagare
Bitr. Jaktprovssekreterare - Retriever 

 

Jane Stjernlöf Guldhammer
076-806 71 61
sekreterare@ssrk-jh.se
 Viltspårsansvarig

Tina Blom
070-286 77 66
viltspar@ssrk-jh.se
 

Kassör

Kristina Öhrling Eising
Rödmyren 125
83294 Orrviken
070-6595837
kassor@ssrk-jh.se


 
Jaktprovssekreterare Retriever
Kontaktperson FB-R


Lotta Landén
070-522 63 84
jprsekr@ssrk-jh.se
 

Utbildningsansvarig

Marie-Louise Danielsson
070-839 40 37
utbansvarig@ssrk-jh.se

 

Suppleanter / Adjungerande


Suppleant 1

Anders Tjernström
073-034 13 58
suppleant1@ssrk-jh.se
 


Suppleant 2
Bitr. spanielansvarig
Bitr. utbildningsansvarig


Pia Byström
070-539 23 23
suppleant2@ssrk-jh.se


Utställningsansvarig (adjungerad)

Jenny Persson
076-805 41 22
utstansvarig@ssrk-jh.se
 

Revisorer / Valberedning

Revisorer

Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

Revisorssuppleanter

Ingela von Sydow
Betty Grut

VAlberedning

Pia Stålberg (sammankallande)
070-351 48 78
valberedning@ssrk-jh.se

Christina Ekholm Lindberg
Christina Eriksson