styrelsen 2018


Nedan presenteras SSRK - Jämtland/Härjedalens styrelse under verksamhetsåret 2017

Ordinarie ledamöter


Ordförande

Jens Andersson
070-264 16 08

ordforande@ssrk-jh.se


 Jaktprovssekreterare Retriever
Kontaktperson FB-R


Lotta Landén
070-522 63 84
jprsekr@ssrk-jh.se

 

Utbildningsansvarig

Marie-Louise Danielsson
070-839 40 37
utbansvarig@ssrk-jh.se

 

Sekreterare, informationsansvarig & postmottagare

Hanna Ouchterlony
073-827 95 94
sekreterare@ssrk-jh.se

 


Viltspårsansvarig

Tina Blom
070-286 77 66
viltspar@ssrk-jh.se
 

Kassör

Kristina Öhrling Eising

Rödmyren 125
83294 Orrviken
070-6595837
kassor@ssrk-jh.se


Informationsansvarig / Medlemsansvarig
 

Jane Stjernlöf Guldhammer
076-806 71 61
info@ssrk-jh.se


 

Suppleanter / Adjungerande

Suppleant 1

Anders Tjernström
073-034 13 58
suppleant1@ssrk-jh.se
 

Suppleant 2

Sofie Törner
070-296 11 82
suppleant2@ssrk-jh.se

Spanielansvarig (adjungerad)

Jenny Eliasson 
070-395 43 43
jprsekrspaniel@ssrk-jh.se
 

Utställningsansvarig (adjungerad)

Jenny Persson
073-806 25 76
utstansvarig@ssrk-jh.se
 

Revisorer

Revisorer

Kerstin Henriksson
Anna Sundberg

Revisorssuppleanter

Ingela von Sydow
Betty Grut

VAlberedning

Pia Stålberg (sammankallande)
070-351 48 78
valberedning@ssrk-jh.se

Ulrika Staaf
Christina Eriksson