Medlemsenkät

Din namn, din mailadress och ditt telefonnummer är inte obligatoriskt för att fylla i enkäten. (ibland kan det vara skönt att få vara anonym!) Men det är ett verktyg för oss att kunna nå dig!


  • Tex. baka fika, städa efteråt, skjutsa saker, funktionär på jaktprov osv.

Ett stort tack,

för att du hjälper styrelsens arbete genom att fylla i enkäten. Dina åsikter och intressen är viktiga för oss, utan dessa kan inte vi bedriva någon verksamhet.