Årets uppfödare

Endast avdelningens medlemmar äger rätt att delta i tävlingen. Alla resultat skall vara officiella sammanhang.
Även utländska resultat får räknas, men då skall kritik eller annat bevis bifogas vid anmälan.

I samtliga grenar får tre resultat med tre olika hundar räknas. Maximalt får nio hundars resultat räknas, men samma hund får förekomma i flertalet grenar.

Exempel: Hund 1 - 1:a pris viltspår, 3:e pris NKL jaktprov, CK utställning. Hund 2 - 1:a pris viltspår, 2:a Lkl ll Lydnad.
Det är alltså bara ett resultat per hund inom varje diciplin som får räknas.
 

JAKTPROV   UTSTÄLLNING   LYDNAD   VILTSPÅR  
1:a EKL 35 BIS SKK 50 1:a LKL III - ELIT 35 1:a ÖKL 20
2:a EKL 30 BIS SSRK, BIG SKK 40 2:a LKL III - ELIT 30 2:a ÖKL 15
3:a EKL 25 Placering i BIS eller BIG 35 3:a LKL III - ELIT 25 3:a ÖKL 10
1:a ÖKL 25 BIR 30 1:a LKL II 25 GK Anlagsklass 15
2:a ÖKL 20 BIM 27 2:a LKL II 20    
3:a ÖKL 15 Cert, Cacib 25 3:a LKL II 15    
1:a NKL 15 R-cert, R-cacib 20 1:a LKL I 15    
2:a NKL 10 BIS-veteran 20 2:a LKL I 10    
3:a NKL 5 CK 15 3:a LKL I 5    
GK Grundprov 15 HP 5        
GK Vattenprov 10 Excellent 4        
GK Enkelt vattenprov 5 Very Good 3        
    Good 2        
    Sufficient 1        

Inom alla dicipliner ger HP (+) 5 poäng

Anmäl för deltagande!

  • ange diciplin, prisvalör, arrangör, datum och ev CACIT, HP eller Provbäst.

    (Observera att samtliga hundrader nedan INTE behöver vara ifyllda)
  • Bifoga kritik eller annat bevis på utländska meriter.
    (max 50 MB)