Valpannonser

Golden Retriever

e. Woodwalks Ture
u. Brunnefjälls A Margot
Beräknas: Mitten på mars

Golden retriever-valpar av jaktstam. Vi jagar praktiskt med våra hundar och meriterar dom efter förmåga.

Linus Hougland
Tjärnänge 105
832 93 Frösön
0705-455555
Brunnefjälls kennel

Planerar/har Du en valpkull inom raserna spaniel och retriever och är medlem i SSRK?

Skicka då Din annons till webansvarig: 
Nathalie Eriksson webansv@ssrk-jh.se 

Då får Du annonsera gratis hos oss. Obligatoriska uppgifter till oss är namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer i SSRK samt eventuell e-mailadress.
 

För att få annonsera så måste Du vara medlem i SSRK/JH och Din uppfödning måste följa SKK:s avelsetiska regler och följa Din ras specifika bekämpningsprogram.

Det ligger på annonsörens ansvar att lämna korrekta uppgifter i annonsen!


Annonsen ligger ute i max 3 månader men vi uppskattar om Du meddelar oss om annonsen under denna tid blir inaktuell.

I annonser får Du även hänvisa till Din hemsideadress och blir därmed också länkad. Tillsvidare är denna service gratis så ta tillfället i akt!
 

OBS!! Detta är ingen valpförmedling - endast en service till våra medlemmar och där annonsören själv svarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta.