REMISS 
Revidering av jaktprovsregler för Retriever, A och B prov.

Under 2017 tillsattes en regelrevideringskommitté av Huvudstyrelsen med Sören Swärdh som sammankallande.

Kommittén består av Roger Westerman och Per-Anders Norling som representanter för retrieverjaktkommittén, Anders Carlsson och Carina Asp för Domarkollegiet och från våra stora Rasklubbar inom SSRK är det Daniel Broqvist för Labradorklubben, Gunilla Wedén för Golden klubben och Tina Engström för Flatklubben.

Nu har revideringsarbetet påbörjats inför ändringarna till 2022. 

Vi önskar nu dina åsikter kring revideringen senast den 16 april.


 

Åsikter