Årets hund 2023

Årets jaktretriever

J Pilens Guji,
ägare Eva Gefvert

Årets allroundhund

SE VCH Miss Mallorys Nordic Design,
ägare Tina Blom.

Årets utställningshund

SE VCH Miss Mallorys Nordic Design,
ägare Tina Blom.

Årets viltspårhund

SE VCH Miss Mallorys Nordic Design,
ägare Tina Blom.

Årets viltspårhund

RLD N RLD F SE VCH Lustans Eagle Spirit,
ägare Ramona Westh.